Cod SMIS 111210

Declarație de confirmare a funcționalității proiectului

  În urma finalizării implementării proiectului „Dezvoltarea microîntreprinderii S.C. RESPECT CONSTRUCT SRL Brasov” cod SMIS 111210 , contractul de finanțare nr. 1666/22.03.2018, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri / Apelul de proiecte 2.1.A -Microîntreprinderi, s-au atins obiectivele specifice prin rezultatele proiectului, astfel:

  • Primul obiectiv specific asumat și realizat 100% este Crearea bazei materiale necesare intrarii pe piața de execuție a lucrărilor de pregătire a terenului prin achizitia si operaționalizarea a trei utilaje moderne specifice lucrărilor de pregătire a terenului, abordarea inovativa a relațiilor cu clientii si furnizorii prin achiziția si utilizarea de sistem hardware și software specializat.

  • Rezultat nr. 1 : Noua capacitate de execuție a lucrarilor de pregatire a terenului realizata- 3 utilaje tehnologice performante , hardware si software de gestiune CRM achiziționate si operaționalizate.

  • Al doilea obiectiv specific asumat și realizat 100% este Dezvoltarea resurselor umane ale microintreprinderii prin creșterea numărului mediu de salariați cu 5 persoane, cresterea competențelor acestora prin instruire in operarea noilor utilaje/sisteme achiziționate.

  • Rezultat nr 2: Resurse umane de care dispune microintreprinderea dezvoltate-Numarul mediu de salariați crescut cu 5 persoane.

  • Al treilea obiectiv specific asumat și realizat 100% este Contribuția proiectului la cresterea incluziunii sociale in plan local prin angajarea unei persoane (dintre cei 5 noi angajați) aparținând unei categorii defavorizate.