1. S.C. RESPECT CONSTRUCT SRL, cu sediul social in Municipiul Brașov, Strada Carierei, Nr. 127, Biroul 2, Județ Brașov, Sediu secundar in Localitatea Cisnădie, Oraș Cisnădie, Str. Virginia Andreescu Haret, Nr.2 și 4, Ap.1, jud.Sibiu, beneficiar al proiectului ,,Dezvoltarea microîntreprinderii S.C. RESPECT CONSTRUCT SRL Brașov”, finantat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceriangajeaza pentru punctul de lucru din Localitatea Cisnădie, Oraș Cisnădie, Str. Virginia Andreescu Haret, Nr.2 și 4, Ap.1, jud.Sibiu, pe perioada nedeterminata:

–           1 responsabil logistică

–           1 manager vânzări și marketing

–           3 posturi mașiniști la mașini pentru terasamente , din care 1 persoană din categoria de persoane aparținând grupurilor vulnerabile.

Un candidat este considerat ca apartinand unui grup vulenrabil daca indeplineste una din urmatoarele conditii:

 • nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 6 luni;
 • are vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani;
 • nu a absolvit o formă de învățământ liceal sau nu deține o calificare profesională (Clasificarea Internațională Standard a Educației 3) sau se află în primii doi ani de la absolvirea unui ciclu de învățământ cu frecvență și nu a avut încă niciun loc de muncă stabil remunerat;
 • are vârsta de peste 50 de ani;
 • trăiește singur, având în întreținerea sa una sau mai multe persoane;
 • lucrează într-un sector sau profesie într-un stat membru în care dezechilibrul repartizării posturilor între bărbați și femei este cel puțin cu 25 % mai mare decât media națională a dezechilibrului repartizării posturilor între bărbați și femei în toate sectoarele economice în statul membru respectiv și aparține sexului subreprezentat;
 • este membru al unei minorități etnice dintr-un stat membru și are nevoie să își dezvolte competențele lingvistice, formarea profesională sau experiența în muncă pentru a-și spori șansele de a obține un loc de muncă stabil;
 • nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 12 luni și aparține uneia dintre categoriile menționate la punctele anterioare

 

Ceintele posturilor scoase la consurs sunt urmatoarele:

 1. 1 POST RESPONSABIL LOGISTICA, cod COR 132442

Responsabilitati:

 • Gestionarea fluxurilor de transport și circulație a bunurilor;
 • Asigurarea logisticii de aprovizionare;
 • Organizarea depozitării și stocării bunurilor
 • Realizarea logisticii de producție/pentru servicii;
 • Asigurarea logisticii de desfacere/distribuție;
 • Gestionarea deșeurilor

  Studii si/sau calificari necesare: studii medii

 1. 1 POST MANAGER VANZARI SI MARKETING, cod COR 122107

Responsabilitati:

 • elaborează si urmăreste realizarea planului de vânzări si profit
 • elaborează si urmăreste realizarea planului de marketing
 • identifică direcţii de dezvoltare si propune promovarea de produse/soluţii noi
 • asigură calitatea serviciilor pre-vânzare
 • conduce si organizează activitatea departamentului

Studii si/sau calificari necesare: studii superioare

 1. 2 POSTURI MASINIST LA MASINI TERSAMENTE, COR  833201

Responsabilitati: Conducerea, intretinerea si supravegherea utilajelor destinate executarii de terasamente

Cerinte:   – noţiuni de mecanică, electricitate;

– Procedura de manevră de probă a utilajului.

 1. 1 POST BULDOZERIST (MASINIST LA MASINI TERASAMENTE), COR 833201

Responsabilitati: Conducerea, intretinerea si supravegherea utilajelor destinate executarii de terasamente

Cerinte:     – noţiuni de mecanică, electricitate;

– Procedura de manevră de probă a utilajului.

 

CV se depun pe adresa de email respect.construct@gmail.com sau la punctul de lucru din Localitatea Cisnădie, Str. Virginia Andreescu Haret, Nr.2 și 4, Ap.1, jud.Sibiu.

Termen limita: 15 martie 2019.

 

PERSOANA CONTACT: Bratu Sorin – (0769) 299 443